Zobrazení kompletních údajů je omezené pouze na registrované uživatele Národní databáze brownfieldů.

Po registraci jsou dosupné následující sekce informací: Lokalita, Vlastnictví, Vzdálenosti, Ekologie, Ochrana památek, Technická infrastruktura, Objekty, Fotogalerie.

Přihlašte se pomocí formuláře v záhlaví nebo se  zaregistrujte.

tisk ]

Areál železničního depa

Kraj:Karlovarský kraj
Obec s rozšířenou působností (ORP):Sokolov
Obec:Sokolov
Souřadnice GPS:50�11'10.42"N 12�38'58.01"E
Typ lokality:Areál (plocha s budovami)
Stávající využití:Areál bývalého železničního depa je již delší dobu opuštěný a nevyužívaný. Objekty postupně chátrají, a jelikož se staly terčem hledačů kovu, staly se tak i nebezpečnými. Takto staticky narušené objekty jsou cílem bezdomovců, kteří v objektech přebývají a vytvářejí černé skládky. Celé území je zarostlé náletem a s ohledem na množství zemních propadlin i nebezpečné. Vzhledem k existenci několika podzemních nádrží, u nichž není zřejmý jejich objem a obsah, není vyloučena ekologická zátěž.
Předchozí využití lokality:Doprava
Rozloha lokality (m2):39304